Visar
inom

Skydda i Almedalen

Vi på Skydda är på plats i Almedalen för att vi vill bidra till diskussionen om hur vi kan minska antalet olyckor på svenska arbetsplatser. Vi arrangerar ett eget seminarium som handlar om det stora antalet olyckor i byggbranschen. Vi kommer även att delta i seminarier och paneldebatter.

Hur får vi ned olyckorna på svenska byggarbetsplatser?

Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt vilket gör att byggbranschen är den mest skadedrabbade branschen i Sverige. Faktum är att det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher.

Välkommen att komma och lyssna och delta i debatten!
Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att deltaga på seminariet, så träffar vi gärna dig över en fika för att diskutera hur vi kan få ned arbetsplatsolyckorna i branschen. Hoppas vi ses!

Från vår rapport

Ett bra samarbete är avgörande för säkerheten

Bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Hökerum Bygg i Ulricehamn är verksamma i en stor del av södra Sverige, från Uppsala till Skåne. De senaste 15 åren har man färdigställt cirka 6 000 bostäder, varav hälften i egna projekt och hälften åt externa beställare. Hökerum Bygg lägger stor vikt vid systematiskt arbetsmiljöarbete, där skyddsombuden har en central funktion. Här berättar Marcus Scheller om vad rollen innebär.

Från vår rapport Illustration med texten Därför väljer byggarbetare bort personlig skyddsutrustning.

Därför väljer byggarbetare bort personlig skyddsutrustning

Det finns många olika anledningar varför byggarbetare väljer att inte använda sin personliga skyddsutrustning. Dels handlar det om en kulturfråga – det finns inga krav på arbetsplatsen varför slarv och lathet uppstår, byggarbetarna anser att det är jobbigt att bära med sig all skyddsutrustning. Många sneglar på sina kollegor och ser att det är få andra byggarbetare som använder sin skyddsutrustning.

Tjänster Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Identifiera riskerna på er arbetsplats

Alla tjänar på en trygg och säker arbetsplats. Färre olyckor på arbetsplatsen innebär kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning. Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi påvisar riskmoment och kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan. Självklart gör vi även en uppföljning så vi säkerställer att åtgärderna får önskad effekt.