Industri

Risken för att skadas på jobbet är hög inom industrin och antalet allvarliga olyckor är fortsatt stort. Med rätt kunskaper och rätt skyddsutrustning stärker du säkerheten på din arbetsplats. Vi hjälper dig att göra skillnad.

Lager & logistik

Med effektiv logistik är du säker på att personlig skyddsutrustning alltid finns nära till hands på arbetsplatsen och att alla har tillgång till rätt skydd för sina behov. Skydda har flera digitala lösningar som hjälper dig att göra arbetsdagen säkrare och lönsammare.

Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.

Bygg & Anläggning

Var 30:e minut skadas en byggarbetare allvarligt. Bygg- och anläggningsbranschen är idag den mest olycksdrabbade yrkessektorn i Sverige. Med rätt kunskaper och rätt skyddsutrustning stärker du säkerheten på din arbetsplats. Skydda hjälper dig att göra skillnad.