Artiklar

8 av 10 byggarbetare anser att de inte har ansvar för sin egen säkerhet

Enligt vår rapport är det endast 20 procent av byggarbetarna anser att det är deras eget huvudansvar att se till att säkerhetsrutiner och regler efterlevs på sin arbetsplats.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare i med illustrationer om vem de tycker har huvudasnvaret för säkerhetsarbete på arbetsplatser.
Skyddsombuden måste få större mandat

Skyddsombudens roll är livsviktig ute på byggarbetsplatserna. Skyddsombudet är utsedd av medlemmarna på företaget för att företräda de anställda så de får en bra och säker arbetsplats. De måste få större mandat att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.
Drygt varannan byggarbetare använder inte fallskydd

Nästan varannan byggarbetare använder inte fallskydd fullt ut, trots att mer än hälften arbetar på höga höjder.

Postat under: Fallskydd , Bygg & anläggning

Fallskydd
Byggarbetare som arbetar på hög höjd i lift.
När väljer byggarbetare bort personlig skyddsutrustning?

Uppfattningen om varför man inte använder personlig skyddsutrustning fullt ut och när man inte använder den skiljer sig åt mellan byggarbetare och skyddsombud.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Citat från byggarbetare om varför man inte använder personlig skyddsutrustning
Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning mer än männen

En lägre andel kvinnliga byggarbetare använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor. Bland kvinnorna är det 44 % som anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet, att jämföras med 52 % bland männen. Det framgår av vår rapport Säker Arbetsplats.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare på byggställning
Funktionalitet absolut viktigast

Funktionalitet är absolut viktigast när byggarbetare väljer personlig skyddsutrustning.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.
Byggarbetare i mindre företag sämre på att använda personlig skyddsutrustning

Byggarbetare i företag med mindre än 50 anställda är sämre på att använda personlig skyddsutrustning än de som jobbar på större företag.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Snickare med skyddshjäm som skruvar gips
Vilka är byggarbetarna som väljer bort personlig skyddsutrustning?

Långt många fler än vad man kan tro väljer att inte använda personlig skyddsutrustning dagligen.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare som skruvar gips.
Ett bra samarbete är avgörande för säkerheten

Bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Hökerum Bygg i Ulricehamn är verksamma i en stor del av södra Sverige, från Uppsala till Skåne. De senaste 15 åren har man färdigställt cirka 6 000 bostäder, varav hälften i egna projekt och hälften åt externa beställare. Hökerum Bygg lägger stor vikt vid systematiskt arbetsmiljöarbete, där skyddsombuden har en central funktion. Här berättar Marcus Scheller om vad rollen innebär.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Endast var femte byggarbetare anser att de har huvudansvar för sin egen säkerhet

Byggbranschen är olycksdrabbad. Varje år sker omkring 6 000 arbetsplatsolyckor, där närmare en tredjedel leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Bild med fem tecknade människor varav en är ifylld, övriga gråa