Artiklar

Våra 6 viktigaste råd om personlig skyddsutrustning

Många är väl medvetna om riskerna med vissa arbetsmoment, både arbetstagare, skyddsombud och ledning. Ändå inträffar det alldeles för många olyckor på svenska arbetsplatser. Vi har tagit fram sex råd om personlig skyddsutrustning.

Postat under: Från vår rapport , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Från vår rapport
Industriarbetare på säker arbetsplats
Åtgärder för att få en starkare säkerhetskultur

Det tar tid att förändra attityder och bygga en starkare säkerhetskultur. Vi vet att det krävs systematiskt arbete och tålamod för att lyckas. Här är våra bästa åtgärder för att skapa starkare säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser

Postat under: Från vår rapport , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Från vår rapport
Industriarbetare på en säker arbetsplats
Upp till 10 dör varje år på grund av kvartsdamm

Det skrivs och pratas mycket om kvartsdamm som en riskfaktor på svenska arbetsplatser. Och det är farligt, framför allt på lång sikt, då konsekvenserna av att utsättas för stendammet ofta dröjer och först efter många år ser du skadorna.

Postat under: Andningskydd , Bygg & anläggning

Andningskydd
Stenbrott
Regler och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns av en anledning

Arbetsmiljölagen innehåller de lagar, regler och skyldigheter som arbetsgivarna behöver förhålla sig till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet som på uppdrag av Sveriges riksdag och regering ansvarar för att se till att dessa lagar följs av företag och organisationer.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ordförandeklubba för att illustrera arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Vem ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inget fritt val – det måste bedrivas enligt arbetsmiljölagen och föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Som arbetsgivare är det viktigt att du är uppdaterad om ditt ansvar och dina skyldigheter.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsombud
Vad ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete?

En miljö där medarbetarna trivs och har meningsfulla arbetsuppgifter där ingen riskerar att bli sjuk eller skadas på grund av arbetet – det är målet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår flera delar som måste vara med och som hänger ihop med varandra.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Personer med skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.