Så skyddar du dina händer från skadliga kemikalier

Det finns oerhört många kemikalier i vårt samhälle. En del är ofarliga, andra farliga för både liv och hälsa.

Arbete med farliga kemikalier.

Varför behövs kemskyddshandskar?

Man kan tro att vår hud skyddar oss mot kemikalier i allmänhet, så är dock inte fallet. Den skyddar långt ifrån mot alla typer av kemikalier. Faktum är att många kemikalier lätt kan ta sig in i kroppen via huden på händerna och därmed orsaka bland annat förgiftning och frätskador. Därför är det viktigt att skydda händerna mot farliga kemikalier med kemskyddshandskar. Med rätt skyddshandskar är du skyddad inte bara för allvarliga skador och sjukdomar utan även för andra besvär, som till exempel allergier, klåda och eksem. 

Kartlägg och bedöm riskerna

Det är viktigt att veta att olika kemikalier kräver olika handskmaterial. Använder du olika typer av kemikalier i din verksamhet kan du behöva flera typer av skyddande arbetshandskar. Du behöver alltså göra en noggrann riskanalys innan du väljer kemskyddshandskar för att få ett fullgott skydd.

Ta reda på vilka kemikalier som handsken ska skydda mot och hur skadliga de är. Kartlägg även övriga risker i arbetsmomentet, t.ex. om det förekommer vassa verktyg eller hetta som handsken också måste skydda mot.

Använd rätt handske på jobbet

När du gjort en sådan riskbedömning är det dags att välja handske. Om du är osäker, ta hjälp av en skyddsexpert som kan genomföra både riskbedömning och även ta fram ett passande sortiment av kemskyddshandskar.

Det är viktigt att den som ska använda handsken är med och provar ut sin skyddshandske så att handsken har god passform och fungerar i arbetsmomenten.

En kemskyddshandske har tidsbegränsat skydd

Tänk på att kemikalieskyddet i kemskyddshandskar är tidsbegränsat. Efter en viss tid kommer den farliga kemikalien ändå att tränga igenom materialet. Genombrottstiden varierar beroende på kemikalietyp, material i handsken, tjocklek och temperatur. Det är alltså viktigt att veta hur ofta handsken behöver bytas ut.

Komplettera med mer skydd mot kemikalier

Glöm inte att det inte alltid räcker med handskar som skydd. Ibland kan både skyddsglasögon, andningsskydd och heltäckande klädsel behövas. Med en riskbedömning får du analys och handlingsplan för varje arbetsmoment.

Person med skyddshandskar.

Är du helt säker? Vi hjälper dig att välja rätt handske på jobbet

Låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/10/23