Välj rätt arbetshandske för arbetssituationen

Dina händer utsätts för många risker under en arbetsdag. De är ofta dina viktigaste verktyg och det är viktigt att välja rätt handske för rätt arbetssituation.

Bild på byggarbetare som håller i ett betongblock. Han har handskar på sig.

Huden på händerna är ofta lite mer tålig än huden på övriga kroppen och skyddar dig ofta mot de flesta vardagliga riskerna. Huden skyddar däremot dåligt mot hetta, kyla, väta, vassa verktyg och föremål samt farliga kemikalier m.m. Med en bra skyddshandske skyddar du händerna från dessa risker och kan undvika skador.

För att välja handskar med rätt skyddsnivå och rätt egenskaper är det viktigt att först ta reda på vilka risker och kemikalier som finns i arbetsmiljön. Även faktorer som passform och slitstyrka spelar in.

Välj en handske som passar

Alla händer är unika och du skall välja ett skydd för handen som passar din hand. Handsken skall vara smidig och bekväm, annars blir det lätt att du tar av dig handsken och arbetar oskyddad vilket kan göra att du skadar dig, helt i onödan. En arbetshandske i rätt storlek och med bra passform minskar risken för skador och ger bättre effektivitet i arbetet, medan en handske som t.ex. är för stor gör att du kan fastna i maskiner eller få svårt att hantera små föremål.

Person med skyddshandskar.

Är du helt säker? Vi hjälper dig att välja rätt handske på jobbet

Låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Gör en intresseanmälan

Välj handskar som är testade och har rätt skyddskategori

Det är viktigt att handskarna är testade och uppfyller de krav som ställs i respektive riskområde. Om du t.ex. jobbar med vassa föremål ska du välja skärskyddshandskar som motsvarar den skyddsgrad du behöver i ditt arbete. Jobbar du med kemikalier måste du ha en kemskyddshandske som skyddar mot de kemikalier du arbetar med. Olika handskar har olika skydd, så du kan behöva flera olika handskar till olika moment för att skydda dig.

Märkningen berättar vilken skyddsnivå handsken har

Alla skyddshandskar märks med symboler som berättar vilken standard de uppfyller och vilken skyddskategori de tillhör. Det finns handskar som skyddar mot flera risker och då är de märkta med flera symboler.

Vi hjälper dig gärna välja rätt skyddshandske, läs mer här.

Läs mer om Rätt handske på jobbet

Läs mer om märkningar och standarder i vår Faktabank. Där kan du även läsa om olika handskmaterial och se kemskyddstabeller m.m.

Skapad 2019/05/8
Senast ändrad 2019/05/21