Artiklar

Fallskydd – Kompetent person

Utbildningen ger dig rätt kunskaper i att utföra den lagstadgade kontrollen och besiktningen av personligt fallskydd. Du lär dig hantera fallskydds- och räddningsutrustning.

Praktiska övningar varvas med teoretiska moment kring arbetsmiljöregler, material, standarder och märkning med mera.

Postat under: , Bygg & anläggning

utbildning kompetent person
Fallskydd – Arbete på tak

För dig som arbetar på tak är det viktigt att kunna jobba säkert. Utbildningen ger en genomgång av säkert arbete på tak och hur man bygger säkra förankringspunkter.

Postat under: , Bygg & anläggning

Utbildning arbete på tak
Fallskydd – räddning bas

En räddningsutbildning är ett bra komplement till grundläggande fallskyddsutbildning och ger dig kunskaper i hur du på ett säkert sätt räddar nödställda vid arbetsplatsolyckor. Praktiska övningar varvas med teoretiska moment kring lagstiftning, förankringspunkter, riskanalys med mera. 

Postat under: , Bygg & anläggning

utbildning räddning bas
Fallskydd – grundutbildning

Om du arbetar på hög höjd ska du ha kännedom om fallrisker, hur du använder fallskyddsutrustning, riskanalyser och räddningsplaner, samt förstå vad som händer vid fall.

Postat under: , Bygg & anläggning

Grundutbildning fallskydd
Fallskydds-information

Enligt lag ska alla som arbetar i miljöer med fallrisk informeras om riskerna med arbete på hög höjd, samt veta hur man använder fallskyddsutrustning på rätt sätt.

Utbildningen ger en genomgång av de teoretiska aspekterna kring fallskydd, med fokus på risker, olika typer av fallskyddsutrustning och användningsmetoder.

Postat under: , Bygg & anläggning

Fallskyddsinformation
Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning ögonskydd
Hörselskydd – grundutbildning

Visste du att skadligt buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen? Med rätt kunskaper kan du undvika livslånga problem och skador.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hörselskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring hörselskydd på arbetsplatsen.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning hörselskydd
Hand- och armskydd – grundutbildning

Händerna är dina viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker, därför är det extra viktigt att skydda dem rätt.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hand- och armskydd och hur de ska användas. Du får även kunskap om lagar och regler kring hand- och armskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Grundutbildning hand- och armskydd
Andningsskydd – grundutbildning

Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador och sjukdomar, som till och med kan skada dig för livet. Rätt skyddad kan du fortsätta arbeta säkert.

Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av andningsskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring andningsskydd på arbetsplatsen.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri

Grundutbildning andningsskydd
Tillpassningstest av andningsskydd

Genom att genomföra ett tillpassningstest så säkerställer vi att skyddet passar dig och inte utsätts för läckage och ger rätt skydd.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

tillpassningstest andningsskydd