Artiklar

Formgjutna hörselproppar

Vi hjälper dig att individanpassa hörselproppar för bra komfort och användarvänlighet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Formgjutna hörselproppar
Maskinsäkerhet

Vi kan hjälpa dig att följa Maskindirektivet och CE-märkning.

Postat under: , Industri

Utbildning inom maskinsäkerhet rörande Maskindirektivet
Riskbedömning av kemikalier

Visste du att varje användare av kemiska produkter enligt lag har ett eget ansvar att bedöma vilka risker användningen kan medföra?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri

Riskbedömning av kemikalier
Arbetsmiljömätning av gränsvärden

Vet du om din arbetsplats håller sig inom laglig nivå på alla föreskrivna punkter?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Vi utför mätningar av gränsvärden på din arbetsplats
SAM-screening

Vid en SAM-screening får du en omfattande genomlysning och riskinventering av just din verksamhet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

SAM-screening
Arbetsmiljö-inventering

Vi gör en övergripande genomlysning och riskinventering av din verksamhet med hela den totala arbetsmiljön som utgångspunkt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Arbetsmiljöinvetering
Arbetsmiljörelaterad riskbedömning

Vi hjälper dig med arbetsmiljörelaterade riskbedömningar och analyser samt utredningar av olyckor och tillbud.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att hålla en säker arbetsmiljö.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete
BAM – Bättre arbetsmiljö

Behöver du lära dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbildning inom BAM - Bättre arbetsmiljö
Första Hjälpen (S-CABCDE) (tidigare L-ABC)

En olycka händer så lätt, men med rätt kunskap kan du och dina kollegor rädda liv.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Innehåll i första-hjälpen-väska.
1 2 3 5