Artiklar

Arbete på väg

Du som jobbar med vägarbeten eller nära trafik utsätts för stor risk att råka ut för en olycka.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbildning arbete på väg
Gasbrand

Om en gasläcka eller gasbrand uppstår på arbetsplatsen kan du tvingas utföra den första insatsen innan räddningstjänsten anländer.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

utbildning gasbrand
Ergonomi

Felaktig ergonomi på arbetsplatsen kan leda till permanenta skador och smärtor och lång kostsam sjukfrånvaro.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbilning ergonomi
Brandskydd

Vet du hur du ska agera om det börjar brinna på din arbetsplats? Eller hur du och dina medarbetare förebygger bränder?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

brandskyddsutbildning
SAM-screening

Vid en SAM-screening får du en omfattande genomlysning och riskinventering av just din verksamhet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

SAM-screening
Arbetsmiljö-inventering

Vi gör en övergripande genomlysning och riskinventering av din verksamhet med hela den totala arbetsmiljön som utgångspunkt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Arbetsmiljöinvetering
Arbetsmiljörelaterad riskbedömning

Vi hjälper dig med arbetsmiljörelaterade riskbedömningar och analyser samt utredningar av olyckor och tillbud.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att hålla en säker arbetsmiljö.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete
Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning

Detta är en heldagsutbildning som anpassas efter ditt företags faktiska behov.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Personer som bär personlig skyddsutrustning i form av varseljacka och skyddshjälm går igenom säkerheten på en arbetsplats.
BAM – Bättre arbetsmiljö

Behöver du lära dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbildning inom BAM - Bättre arbetsmiljö