Artiklar

Hur väljs ett skyddsombud?

För hur lång tid väljs ett skyddsombud? Hur väljs skyddsombudet när ingen facklig organisation finns på arbetsplatsen? Vi reder ut detaljerna.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud miljö
Vem ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inget fritt val – det måste bedrivas enligt arbetsmiljölagen och föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Som arbetsgivare är det viktigt att du är uppdaterad om ditt ansvar och dina skyldigheter.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsombud
Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombud är ett välbekant ord för många. Lika känt är inte vad den utsedda personen faktiskt ska göra på arbetsplatsen.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud
Vad gör ett huvudskyddsombud?

På en arbetsplats med flera skyddsombud ska alltid ett huvudskyddsombud utses. Rollen har en viktig och samordnande funktion på större arbetsplatser.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud pin
Vad förväntas av dig som skyddsombud?

Som skyddsombud är du personalens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattar vi vad som förväntas av rollen.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombuds pins
Vad ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete?

En miljö där medarbetarna trivs och har meningsfulla arbetsuppgifter där ingen riskerar att bli sjuk eller skadas på grund av arbetet – det är målet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår flera delar som måste vara med och som hänger ihop med varandra.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Personer med skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.
Hur ofta bör man byta filter i ett andningsskydd?

När filtret i ett andningsskydd är fullt förlorar det sin funktion och behöver därför bytas ut.

Postat under: Andningskydd , Bygg & anläggning, Industri

Andningskydd
Person med andningsskydd helmask och skyddskåpa
Identifiera riskerna på er arbetsplats

Alla tjänar på en trygg och säker arbetsplats. Färre olyckor på arbetsplatsen innebär kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning. Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi påvisar riskmoment och kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan. Självklart gör vi även en uppföljning så vi säkerställer att åtgärderna får önskad effekt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.
Rätt handske på jobbet

Att ha tillgång till rätt handskar med rätt skydd för arbetsmiljön ökar tryggheten för dina medarbetare och sänker kostnaderna för företaget. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Rätt handske på jobbet
Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning ögonskydd