Artiklar

Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning ögonskydd
Hörselskydd – grundutbildning

Visste du att skadligt buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen? Med rätt kunskaper kan du undvika livslånga problem och skador.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hörselskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring hörselskydd på arbetsplatsen.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning hörselskydd
Hand- och armskydd – grundutbildning

Händerna är dina viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker, därför är det extra viktigt att skydda dem rätt.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hand- och armskydd och hur de ska användas. Du får även kunskap om lagar och regler kring hand- och armskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Grundutbildning hand- och armskydd
Andningsskydd – grundutbildning

Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador och sjukdomar, som till och med kan skada dig för livet. Rätt skyddad kan du fortsätta arbeta säkert.

Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av andningsskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring andningsskydd på arbetsplatsen.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri

Grundutbildning andningsskydd
Tillpassningstest av andningsskydd

Genom att genomföra ett tillpassningstest så säkerställer vi att skyddet passar dig och inte utsätts för läckage och ger rätt skydd.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

tillpassningstest andningsskydd