Artiklar

Arbetsmiljömätning av gränsvärden

Vet du om din arbetsplats håller sig inom laglig nivå på alla föreskrivna punkter?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Vi utför mätningar av gränsvärden på din arbetsplats
Liftutbildning

Att jobba med mobila arbetsplattformar och liftar innebär ett stort ansvar. Att välja rätt maskin till rätt jobb och att framföra liftarna på ett säkert sätt ställer krav på kunskap och förberedelser och under kursen lär du dig hur du tillämpar ett säkert arbetssätt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Byggarbetare som arbetar på hög höjd i lift.
Arbete på väg

Du som jobbar med vägarbeten eller nära trafik utsätts för stor risk att råka ut för en olycka.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbildning arbete på väg
Gasbrand

Om en gasläcka eller gasbrand uppstår på arbetsplatsen kan du tvingas utföra den första insatsen innan räddningstjänsten anländer.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

utbildning gasbrand
Ergonomi

Felaktig ergonomi på arbetsplatsen kan leda till permanenta skador och smärtor och lång kostsam sjukfrånvaro.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Utbilning ergonomi
Brandskydd

Vet du hur du ska agera om det börjar brinna på din arbetsplats? Eller hur du och dina medarbetare förebygger bränder?

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

brandskyddsutbildning
SAM-screening

Vid en SAM-screening får du en omfattande genomlysning och riskinventering av just din verksamhet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

SAM-screening
Arbetsmiljö-inventering

Vi gör en övergripande genomlysning och riskinventering av din verksamhet med hela den totala arbetsmiljön som utgångspunkt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Arbetsmiljöinvetering
Arbetsmiljörelaterad riskbedömning

Vi hjälper dig med arbetsmiljörelaterade riskbedömningar och analyser samt utredningar av olyckor och tillbud.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

risker
Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att hålla en säker arbetsmiljö.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete