Artiklar

Vad gör ett huvudskyddsombud?

På en arbetsplats med flera skyddsombud ska alltid ett huvudskyddsombud utses. Rollen har en viktig och samordnande funktion på större arbetsplatser.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud pin
Vad förväntas av dig som skyddsombud?

Som skyddsombud är du personalens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattar vi vad som förväntas av rollen.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombuds pins
Vad ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete?

En miljö där medarbetarna trivs och har meningsfulla arbetsuppgifter där ingen riskerar att bli sjuk eller skadas på grund av arbetet – det är målet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår flera delar som måste vara med och som hänger ihop med varandra.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Personer med skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.
Riskbedömning personlig skyddsutrustning

Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi pekar ut riskområden, kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan samt uppföljning så vi kan säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.
Rätt handske på jobbet

Att ha tillgång till rätt handskar med rätt skydd för arbetsmiljön ökar tryggheten för dina medarbetare och sänker kostnaderna för företaget. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Rätt handske på jobbet
Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning ögonskydd
Hörselskydd – grundutbildning

Visste du att skadligt buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen? Med rätt kunskaper kan du undvika livslånga problem och skador.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hörselskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring hörselskydd på arbetsplatsen.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

grundutbildning hörselskydd
Hand- och armskydd – grundutbildning

Händerna är dina viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker, därför är det extra viktigt att skydda dem rätt.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hand- och armskydd och hur de ska användas. Du får även kunskap om lagar och regler kring hand- och armskydd på jobbet.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Grundutbildning hand- och armskydd
Tillpassningstest av andningsskydd

Genom att genomföra ett tillpassningstest så säkerställer vi att skyddet passar dig och inte utsätts för läckage och ger rätt skydd.

Postat under: , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

tillpassningstest andningsskydd