Senaste

Skyddsombuden måste få större mandat

Skyddsombudens roll är livsviktig ute på byggarbetsplatserna. Skyddsombudet är utsedd av medlemmarna på företaget för att företräda de anställda så de får en bra och säker arbetsplats. De måste få större mandat att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.

Postat under: Från vår rapport , Bygg & anläggning

Från vår rapport
Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.
Drygt varannan byggarbetare använder inte fallskydd

Nästan varannan byggarbetare använder inte fallskydd fullt ut, trots att mer än hälften arbetar på höga höjder.

Postat under: Fallskydd , Bygg & anläggning

Fallskydd
Byggarbetare som arbetar på hög höjd i lift.
Kommunal och Skydda arbetar för att säkra arbetsmiljön för sotare

Fackförbundet Kommunal upplever att skorstensfejare inte använder personlig skyddsutrustning i tillräckligt hög grad. Sotarnas arbetsmiljö är problematisk och riskfylld. Som fackförbund vill man se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och att alla som jobbar med sotning får en säker arbetsplats.

Postat under: Kundcase

Kundcase
Skorstensfejare som sotar skorsten på tak
När väljer byggarbetare bort personlig skyddsutrustning?

Uppfattningen om varför man inte använder personlig skyddsutrustning fullt ut och när man inte använder den skiljer sig åt mellan byggarbetare och skyddsombud.

Postat under: Från vår rapport , Bygg & anläggning

Från vår rapport
Citat från byggarbetare om varför man inte använder personlig skyddsutrustning
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

Arbetsmiljöverket har släppt sin årliga rapport om arbetsskadestatistik för 2018.

Postat under: Från Arbetsmiljöverket

Från Arbetsmiljöverket
En byggarbetare som bär på planka gåendes på byggnadsställning