Vad förväntas av dig som skyddsombud?

Som skyddsombud är du personalens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattar vi vad som förväntas av rollen.

Skyddsombudspin

På varje arbetsplats med minst 5 anställda ska ett skyddsombud väljas av dem som arbetar på arbetsplatsen. Skyddsombudet representerar de anställda i arbetet med arbetsmiljön, men tar inte över de andra medarbetarnas skyldighet att vara aktiv i arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombudet ska vara delaktig i hanteringen av arbetsmiljöfrågor.
Exempelvis kan skyddsombudet vara delaktig vid:

 • Undersökningar av arbetsmiljön och i riskbedömningar.
 • Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
 • Skyddskommittémöten.
 • Utbildningar i arbetsmiljökunskap.
 • Rehabiliteringsärenden.
 • Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt.
 • Förberedelser för en omorganisation.
 • Införandet av nya arbetsmetoder.
 • Planering av hur hälsofarliga ämnen ska användas.
 • Hantering av organisatoriska och sociala frågor som stress, utbrändhet.
 • Hantering av belastningsergonomiska frågor.
Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Agera vid brister i arbetsmiljön

Skyddsombudet verkar inom sitt skyddsområde och ska där vaka över arbetsmiljöarbetet och kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven för ett systematiskt arbetsmiljömiljöarbete. Om du anser att det finns brister i arbetsmiljön, ska du, liksom alla andra medarbetare berätta det för arbetsgivaren. Som skyddsombud kan du också genom en sk. 6.6a anmälan begära att åtgärder sätts in. Åtgärdas inte bristerna inom rimlig tid, kan du kontakta Arbetsmiljöverket.

Om du upptäcker en hastigt uppkommen risk för att någon ska skadas allvarligt av ett visst arbete ska du i första hand berätta detta för arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte håller med om att det är en allvarlig risk eller om du av någon anledning inte kan få tag på arbetsgivaren har du också rätt att stoppa det aktuella arbetet, om du anser att det finns fara för personalens hälsa eller liv. Efter ett sådant stopp får inte arbetet återupptas innan Arbetsmiljöverket sagt att det är OK.

Rätten att begära åtgärder och stoppa ett farligt arbete gäller inom ditt skyddsområde.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/05/7