Personer med skyddshjälm, hörselkåpor och varselkläder på byggarbetsplats.

Personlig skyddsutrustning

Vårt sortiment är noggrant utvalt från marknadsledande varumärken inom personlig skyddsutrustning. Vi utvärderar hundratals leverantörer. Du behöver bara utvärdera oss.

Noggrant utvalt

Det finns mängder av produkter inom personligt skydd, därför har vi med kunskap och kvalitet som kärnvärden valt ut de produkter vi anser vara de bästa.

Marknadsledande varumärken

Våra leverantörer lever upp till högt ställda krav när det gäller kunskap, kompetens och hållbarhet. Många ligger de också i framkant när det gäller utvecklingen av nya lösningar för säkrare arbetsplatser.

Anpassat till lagar och standarder

Vi hjälper dig att välja rätt personlig skyddstrustning utifrån gällande EN-standarder, lagar och föreskrifter med mera.

Vårt sortiment är noggrant utvalt från marknadsledande varumärken inom skyddsutrustning