Bara varannan svensk byggarbetare använder rekommenderad skyddsutrustning

”Jag ska bara…” och sedan händer inte så mycket mer, inte i alla fall för cirka hälften av byggarbetarna som anger att man inte använder rekommenderad personlig skyddsutrustning (PPE) fullt ut.

Denna anmärkningsvärt stora grupp kännetecknas bland annat av att de oftare arbetar för mindre (-50 anställda) byggföretag, att de inte genomgått utbildning om personlig skyddsutrustning samt att de inte känner sig trygga i att de har relevant skyddsutrustning. Skyddsombudet uppfattar situationen väsentligt mer positiv, och anger att drygt 70 procent använder PPE fullt på deras arbetsplats, men det innebär likväl att en stor andel inte använder sin skyddsutrustning på rätt sätt.

Ta del av fler insikter om byggarbetare och skyddsutrustning i vår nyligen framtagna rapport Säker Arbetsplats. Läs hur andra jobbar, få tips och förslag på åtgärder för en säkrare arbetsplats.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/03/19
Senast ändrad 2019/10/31