8 av 10 byggarbetare anser att de inte har ansvar för sin egen säkerhet

Enligt vår rapport är det endast 20 procent av byggarbetarna anser att det är deras eget huvudansvar att se till att säkerhetsrutiner och regler efterlevs på sin arbetsplats.

Skyddsombudet har en central roll i säkerhetsarbetet när vi frågade byggarbetarna. Hela 48 % av byggarbetarna anser att det är skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar som har huvudansvaret för att hantverkare och byggarbetare följer säkerhetsrutinerna. De anser även att platsansvariga och chefer har ett stort ansvar.

Endast 20 % av byggarbetarna ser säkerheten som sitt eget huvudansvar. Enligt arbetsmiljölagen har arbetstagaren inget formellt ansvar för arbetsmiljöarbetet, men ska delta i arbetet, följa regler och rutiner samt använda de skydd som behövs.

Ladda ner rapporten

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ utvecklingen av säkrare arbetsplatser.

Skapad 2019/06/20