Endast var femte byggarbetare anser att de har huvudansvar för sin egen säkerhet

Byggbranschen är olycksdrabbad. Varje år sker omkring 6 000 arbetsplatsolyckor, där närmare en tredjedel leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar.

Fem tecknade människor. En är orange, övriga grå. Text under med Var femte byggarebater anser att de ansvarar för sin egen säkerhet

Enligt byggarbetarna själva är det skyddsombuden och chefer med arbetsmiljöansvar som är ytterst ansvariga för att säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen följs, vilket är i linje med rådande regelverk.

Ta del av fler insikter om byggarbetare och skyddsutrustning i vår rapport Säker Arbetsplats. Läs om hur andra jobbar, få tips och förslag på åtgärder för en säkrare arbetsplats.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/05/15
Senast ändrad 2019/10/14