Ett bra samarbete är avgörande för säkerheten

Bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Hökerum Bygg i Ulricehamn är verksamma i en stor del av södra Sverige, från Uppsala till Skåne. De senaste 15 åren har man färdigställt cirka 6 000 bostäder, varav hälften i egna projekt och hälften åt externa beställare. Hökerum Bygg lägger stor vikt vid systematiskt arbetsmiljöarbete, där skyddsombuden har en central funktion. Här berättar Marcus Scheller om vad rollen innebär.

– Som skyddsombud är jag medarbetarnas representant i arbetsmiljöfrågor och samarbetar med arbetsgivaren för en bra och säker arbetsmiljö. Bland annat bevakar jag att arbetsgivaren lever upp till kraven i Arbetsmiljölagen, exempelvis när det gäller förebyggandet av olyckor och skador på arbetsplatsen.

Hur länge har du haft rollen?

– Jag har varit skyddsombud till och från i tio år. Jag valde att bli det eftersom ett aktivt säkerhetsarbete gynnar alla – både medarbetare och arbetsgivare. Jag visste inte så mycket om rollen på förhand, men fick mycket kunskap via facket, platsledningen och Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Jag har lärt mig mycket genom att gå skyddsronder. Då har man ett annat fokus och tänker kritiskt kring risker, samtidigt som man tar ansvar för medarbetarna och arbetsmiljön, och säkerställer att lagar och regler följs.

På Hökerums bygg jobbar man aktivt med säkerheten och skyddsombuden har en central roll.

Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor i vardagen?

– Inom Hökerum Bygg har vi en kvalitetshandbok med rutiner för arbetsmiljöarbetet och det finns arbetsmiljöplaner på varje arbetsplats. Dessa får alla medarbetare ta del av i samband med arbetsplatsintroduktionen. Precis som andra företag i byggbranschen jobbar vi mycket med att hålla arbetsplatserna rena och städade, gör regelbundna skyddsronder och lägger stor vikt vid förebyggande arbete – exempelvis genom att avgränsa eller spärra av områden där det finns risk för fall. Ett bra samarbete mellan skyddsombud, platsledning och övriga aktörer är avgörande för säkerheten, och vi pratar mycket ute på arbetsplatserna om hur viktigt det är att tänka efter före.

Olyckor och tillbud händer lätt i vår vardag. När det gäller personlig skyddsutrustning finns det väldigt tydliga regler. Vi måste alltid använda varselkläder, hjälm och skor med stålhätta, och komplettera med exempelvis skyddsglasögon när det behövs – annars får vi helt enkelt inte gå ut på arbetsplatsen och jobba.

Om man inte använder skydd tror jag att det beror på en kombination av grupptryck, otydlig kommunikation, brist på utbildning samt att man ignorerar risker och tänker: ”Jag ska bara… ” Hos oss hjälps vi åt att påminna varandra om skyddsutrustning och ser till att ställa krav på användning.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/05/19
Senast ändrad 2019/11/19