Få testar sin skyddsutrustning dagligen

Det är enbart en tredjedel av byggarbetarna som anger att de testar sin skyddsutrustning dagligen och 15 procent uppger dessutom att de inte har testat sin personliga skyddsutrustning (PPE) under det senaste året. Det är oroande siffror och vår undersökning visar på ett starkt samband mellan kunskapsnivå och användning.

De som inte fått någon utbildning har en större benägenhet att inte använda eller testa sin utrustning.Av dem som testat sin utrustning dessa uppger ungefär var fjärde byggarbetare att utrustningen inte fungerat väl, vilket är en anmärkningsvärt hög siffra och tyder på en bristande kvalitetskontroll.

Ta del av fler insikter om byggarbetare och skyddsutrustning i vår nyligen framtagna rapport Säker Arbetsplats. Läs hur andra jobbar, få tips och förslag på åtgärder för en säkrare arbetsplats.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/10/14