Hur väl fungerar byggarbetares personliga skyddsutrustning?

I vår rapport frågade vi byggarbetare hur väl deras befintliga skyddsutrustning fungerar.

Hantverkare med skyddshjälm och hörselkåpor monterar väggskivor.

Var fjärde byggarbetare anser inte att deras hjälm eller hörselskydd fungerar väl under arbetsdagen och nästan var tredje byggarbetare har problem med skyddsglasögonen och andningsskyddet.

Diagram över hur väl byggarbetarna anser att deras personliga skyddsutrustning fungerar.
Resultat från vår undersökning bland byggarbetare.

Att så många byggarbetare inte anser att deras skyddsutrustning fungerar är såklart för mycket. Vi vet att illa fungerande eller opraktisk skyddsutrustning är en stor anledning att många byggarbetare väljer att lägga den personliga skyddsutrustningen åt sidan och därmed blir utsatta för stora risker för skador och olycksfall.

Läs mer om attityder till och användning av personlig skyddsutrustning i vår rapport Säker arbetsplats.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/06/25
Senast ändrad 2019/10/14