Kvinnliga byggarbetare ratar säkerhetsutrustning mer än männen

En lägre andel kvinnliga byggarbetare använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor. Bland kvinnorna är det 44 % som anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet, att jämföras med 52 % bland männen. Det framgår av vår rapport Säker Arbetsplats.

Byggarbetare på byggställning

En huvudanledning till att kvinnor inte använder sin personliga skyddsutrustning är bristande passform och att utrustningen inte bedöms som fungerande. Knappt en av fem av kvinnorna (17 %) anger att deras hjälmar inte är fungerande alls och en av tio (9 %) ger samma låga betyg angående deras andningsskydd. Motsvarande svar bland männen är fem, respektive fyra procent.

– Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt. Vi vet att utrustning som inte passar eller inte fungerar kan vara hela skillnaden mellan ett tillbud och en allvarlig olycka. Byggbranschen har en rejäl läxa att göra i det här sammanhanget, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Mikael Hansson
Mikael Hansson, VD Skydda

Rapporten visar också att kvinnor i lägre grad upplever att de är delaktiga i besluten kring vilken personlig skyddsutrustning de behöver för arbetet. Åtta procent av kvinnorna anger att de inte alls är delaktig i besluten, att jämföras med fyra procent bland männen.

– Personlig skyddsutrustning har funnits i anpassade storlekar och passformer i många år. Företagen måste inse detta, så att deras personal får rätt utrustning för att kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt, säger Mikael Hansson.

Rapportens siffror i korthet

  • 44 % av kvinnliga byggarbetare (52 % för männen) anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet.
  • 5 % av manliga byggarbetare svarar att deras hjälmar inte är fungerande alls. För kvinnliga byggarbetare är siffran 17 % på samma fråga.
  • 9 % av kvinnliga byggarbetare anger att deras andningsskydd inte är fungerande alls medans 4 % av männen uppger samma sak.
  • 3 % av manliga byggarbetare svarar att deras hörselskydd inte är fungerande alls. Kvinnliga byggarbetare upplever större problem, där är det hela 9 % som inte har fungerande hörselskydd.

Ladda ner vår rapport för att läsa mer om attityder kring och användning av personlig skyddsutrustning inom byggbranschen.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/05/27
Senast ändrad 2019/10/14