När väljer byggarbetare bort personlig skyddsutrustning?

Uppfattningen om varför man inte använder personlig skyddsutrustning fullt ut och när man inte använder den skiljer sig åt mellan byggarbetare och skyddsombud.

Figur med pratbubblor med citat från olika byggarbetare.
Citat från byggarbetare om när man inte använder personlig skyddsutrustning.

Byggarbetarna pekar på en rad orsaker, främst att det är jobbigt att bära med sig all skyddsutrustning. Men man anser också att det inte innebär någon risk. Andra viktiga orsaker är att man saknar kunskap om hur viss personlig skyddsutrustning ska användas, att det är svårt att förutse vilken utrustning man kommer behöva, samt att det är få andra byggarbetare som använder skyddsutrustning.

"Personlig skyddsutrustning är besvärligt"

Skyddsombudens bild av varför byggarbetarna inte använder skyddsutrustning fullt ut är dels att man upplever den som jobbig att bära med sig, dels att man helt enkelt anser att det inte alltid behövs. I viss utsträckning tror man att det beror på slarv.

Byggarbetarnas valkriterier för personlig skyddsutrustning är i praktiken mer sammansatt än den bild skyddsombuden har. De pekar på funktionalitet som en allt överskuggande faktor medan byggarbetarna också lyfter upp passform samt användarvänlighet. Rekommendationer och utrustningens skyddsklass anses också relativt viktigt.

Ta del av fler insikter om byggarbetare och skyddsutrustning i vår rapport Säker Arbetsplats. Läs hur andra jobbar, få tips och förslag på åtgärder för en säkrare arbetsplats.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/06/3
Senast ändrad 2019/10/14