Rapport Säker Arbetsplats 2019 för byggbranschen

Olyckorna fortsätter att öka inom byggindustrin. Varför? Vi har frågat 521 byggarbetare och 202 skyddsombud om deras syn på säkerhet. I rapporten Säker Arbetsplats 2019 får du ta del av nya insikter kring personlig skyddsutrustning, konkreta åtgärder för bättre säkerhet samt exempel på hur andra företag och organisationer jobbar för att minska arbetsplatsolyckorna.

Vi vet vem som skadas på svenska byggarbetsplatser, på vilket sätt och i vilka sammanhang. Vi vet att någon skadas eller råkar ut för en olycka var 30:e minut – varje dag, varje vecka, året runt.

Utmaningen i sammanhanget är att denna fakta funnits tillgänglig ett antal år och trots det har situationen inte förbättrats nämnvärt det senaste decenniet.

Nya perspektiv för nya insikter

För att hitta en ny väg att motverka skador på arbetsplatsen har vi studerat hur verkligheten uppfattas – av såväl byggarbetare som skyddsombud. Arbetshypotesen har varit att uppfattningen hos dessa grupper kanske inte helt stämmer med verkligheten, och kanske inte heller är helt samstämmig.

Unik lägesrapport - över 700 intervjuade

För att identifiera dessa uppfattningar har vi gjort en undersökning i tre delar.  Först en inledande fas med förberedande djupintervjuer och genomgång av tillgänglig research på området. Med insikter ur första fasen som grund gjordes sedan två separata men samordnade enkäter med hjälp av det renommerade researchföretaget Ipsos.

Ur innehållet:

  • Detaljerade insikter om arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning
  • 20 konkreta åtgärder för bättre säkerhet
  • ”Arbetsskadan blev både smärtsam och kostsam” – intervju med snickaren ”Mackan” Nylén
  • ”Utbildning är ett viktigt instrument” – intervju med arbetsmiljöingenjören Fredrik Mellring, NCC.
  • ”Ett bra samarbete är avgörande för säkerheten” – intervju med skyddsombudet Marcus Scheller, Hökerum Bygg.
  • ”Personligt skydd är ett säkerhetsbälte” – intervju med Ulrika Dolietis, vd, föreningen Håll Nollan.
Rapport: säker arbetsplats
Rapporten Säker arbetsplats.
LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/03/19
Senast ändrad 2021/03/23