Vem ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen? – enligt skyddsombuden

Skyddsombuden lägger huvudansvaret för säkerhetsrutiner och regelefterlevnad på sig själva.

Bild med texten Vem ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen - enligt skyddsombuden?

Det är i linje med rådande regelverk. Trots att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden så upplever bara var fjärde skyddsombud att de kan påverka sin organisation i mycket stor utsträckning.

Läs mer om detta och attityder till och användning av personligt skydd byggbranschen i vår rapport.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/05/7
Senast ändrad 2019/10/31