Alla Utbildningar

Utbildningar

Bygg & anläggning
grundutbildning hörselskydd

Hörselskydd – grundutbildning

Visste du att skadligt buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen? Med rätt kunskaper kan du undvika livslånga problem och skador.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hörselskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring hörselskydd på arbetsplatsen.