Alla Utbildningar

Utbildningar

Bygg & anläggning
grundutbildning ögonskydd

Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Bygg & anläggning
Grundutbildning andningsskydd

Andningsskydd – grundutbildning

Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador och sjukdomar, som till och med kan skada dig för livet. Rätt skyddad kan du fortsätta arbeta säkert.

Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av andningsskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring andningsskydd på arbetsplatsen.