Alla Utbildningar

Utbildningar

Bygg & anläggning
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.

Diplomutbildning BAS-P/BAS-U

Som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, har du ansvaret för samordningen av arbetsmiljöarbetet. Utbildningen går igenom det som krävs av dig i rollen som BAS-P/U med praktiska och verkliga scenarion.

Bygg & anläggning
Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Identifiera riskerna på er arbetsplats

Alla tjänar på en trygg och säker arbetsplats. Färre olyckor på arbetsplatsen innebär kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning. Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi påvisar riskmoment och kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan. Självklart gör vi även en uppföljning så vi säkerställer att åtgärderna får önskad effekt.