Alla Utbildningar

Tjänster

Tjänster
Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Identifiera riskerna på er arbetsplats

Alla tjänar på en trygg och säker arbetsplats. Färre olyckor på arbetsplatsen innebär kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning. Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi påvisar riskmoment och kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan. Självklart gör vi även en uppföljning så vi säkerställer att åtgärderna får önskad effekt.