Alla Utbildningar

Tjänster

Tjänster
Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Riskbedömning personlig skyddsutrustning

Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi pekar ut riskområden, kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan samt uppföljning så vi kan säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.