Målgrupp

Användare av andningsskydd, arbetsmiljöansvariga. Inga förkunskaper krävs.

Målsättning

Deltagaren får kunskaper om

 • risker kopplade till arbete i förorenade miljöer
 • hur andningsvägarna fungerar
 • vilka olika typer av andningsskydd som finns
 • vad som ingår i ett andningsskyddsprogram
 • metoder för tillpassning av andningsskydd

Ur innehållet

 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Anatomi
 • Hygieiska gränsvärden och skyddsfaktorer
 • Underhåll, förvaring och skötsel av andningsskydd
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan