Därför är det viktigt att du och alla inblandade har tillräckliga kunskaper om säkerhet. Trafikverket, och ofta även uppdragsgivare, ställer krav på arbetarnas kompetens vid vägarbeten. Genom vår utbildning får du rätt kunskaper och uppfyller efter utbildningen alla nödvändiga krav.

Våra olika utbildningar inom Arbete på väg följer de riktlinjer och krav Trafikverket ställer, både de lärarledda och de webbaserade utbildningarna.

Uppfyller Trafikverkets kompetenskrav.

Utbildning arbete på väg

Gör en intresseanmälan