Du som behöver support rörande skyddsronder eller utveckling av rutiner för skyddskommitté samt fysiskt stöd vid skyddskommittémöten kan också få hjälp med det.

Lagstiftning/AFS:ar

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljölagen

Gör en intresseanmälan

[hubspot type=form portal=5228550 id=e6c5db8f-8eb9-4528-b30c-4a341810a812]