Du som behöver support rörande skyddsronder eller utveckling av rutiner för skyddskommitté samt fysiskt stöd vid skyddskommittémöten kan också få hjälp med det.

Lagstiftning/AFS:ar

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljölagen
risker

Gör en intresseanmälan