I vår brandskyddsutbildning får du de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att minimera risken att någon skadas eller omkommer i en brand.

Vår brandskyddsutbildning är framtagen av väl erfarna instruktörer med lång erfarenhet från sina yrkesroller som brandmän och kursledare. För att minska risken för skador orsakade av en brand krävs det att alla på arbetsplatsen har goda kunskaper både i hur man identifierar brandrisker, samt hur och när man ska bekämpa en brand som redan har uppstått.

Ur innehållet

  • Riskbedömning och rutiner
  • Larmrutiner och prioritering
  • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp.
  • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
  • Skadeförebyggande och begränsande skydd
  • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
  • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
  • Släckövning
brandskyddsutbildning

Gör en intresseanmälan