I denna företagsanpassade utbildning lär du dig det du behöver kunna för att undvika olyckor och skador.

Kursen varvar teori och praktik om hur säkra stopp genomförs och med vilka typer av hjälpmedel som kan användas för en ökad säkerhet. Kursen anpassas efter din organisation, maskiner och behov.

Ur innehållet

  • Föreskrifter
  • Maskinmanual
  • Riskbedömning
  • Organisation och roller
  • Kvarvarande energier och säkerhet
  • Låsutrustning
  • Grundregler för Bryt & Lås
  • Praktiskt genomförande av ett säkert stopp.
Bryt o lås säkra stopp

Gör en intresseanmälan