Utbildningen fokuserar på krav, förutsättningar och kunskap för att uppfylla kraven enligt AFS 1999:3.

På en byggarbetsplats jobbar många olika aktörer samtidigt och det blir extra viktigt att upprätthålla en säker arbetsmiljö för att undvika att skapa risker för varandra. Våra utbildare har lång erfarenhet inom arbetsmiljöbranschen och rollen som BAS-P & BAS-U. Kursen lämpar sig för blivande BAS-P/U, byggherrar, projektörer, byggledare, platschefer, arbetsledare, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Ur innehållet

 • AFS 1999:3
 • Byggarbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Entreprenadformer & Projektformer
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar för BAS P och BAS U
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • BAS-U och BAS-U i praktiken
 • Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.

Gör en intresseanmälan