Med vår ergonomiutbildning lär du dig minimera riskerna för belastningsskador och ohälsa. Du lär dig de vanligaste riskfaktorerna och hur du ska arbeta med din teknik och ger tips på förebyggande övningar och minnesregler.

Utbildningen skräddarsys för varje tillfälle och passar såväl dig som har ett stillasittande eller monotont arbete som dig som gör tunga och obekväma lyft. När utbildningen är klar ska alla på arbetsplatsen vara mer medvetna om hur kroppen belastas under ett arbetspass och vilka förändringar man kan införa i arbetsrutinerna för att öka välmåendet. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom belastningsergonomi.

Ur innehållet

  • Introduktion av den aktuella branschen med vanliga besvär och statistik.
  • Presentation av olika ergonomiska utmaningar. Ex: syn – buller – psykosocial arbetsmiljö.
  • Tillämpad biomekanik & hur kroppen påverkas av olika belastningar.
  • Praktiska exempel på aktuell arbetsplats.
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Exempel på användbara checklistor.
  • Avslutning –  sammanfattning.
Utbilning ergonomi

Gör en intresseanmälan