Målgrupp

Takarbetare, byggnadsarbetare, plåtslagare, snöskottare med flera.

Målsättning

Godkänd utbildning ger dig kunskap om:

  • lämpliga infästningspunkter.
  • ankarknopar.
  • säkring av ankare med flera infästningspunkter.

Ur innehållet

  • Lämpliga förankringspunkter.
  • Val av rätt utrustning.
  • Olika knutar.
  • Jämviktsfördelade ankare.
  • Värdering av ankarknutar.
  • Sätta upp flerpunktsankare.
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan