Målgrupp

Alla som använder fallskydd. Inga förkunskaper krävs.

Målsättning

Du får kunskaper om:

  • risker.
  • olika typer av fallskyddsutrustning.
  • standards för fallskydd.
  • användningsmetoder för fallskydd.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftning.
  • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen.
  • Riskanalys och riskbedömning.
  • Sanktionsavgifter vid fallrisk.
  • Fasta installationer.
  • Besiktning och årlig kontroll av fallskyddsutrustning.
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan