Utbildningen behandlar övergripande stora delar av innehållet i en BAM-utbildning, men fokuserar på och anpassas mot de delar som ditt företag har behov av.

Exempel på unik anpassning är djupare genomgång av krav och föreskrifter (AFS) som är tillämpliga för verksamheten.

Ur innehållet

  • Samverkan
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Föreskrifter (AFS)
  • Riskbedömning
  • Organisation, roller, ansvar
  • Arbete med företagsspecifika exempel

Gör en intresseanmälan