Målgrupp

Användare av hand- och armskydd, arbetsmiljöansvariga.

Målsättning

Deltagaren får kunskaper om

  • risker och riskbedömning.
  • hudens, händernas och armarnas fysiologi.
  • vilka olika typer och kategorier av skydd som finns
  • konsekvenser av arbete med kemiska ämnen.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen
  • Riskanalys
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan