För att bli behörig behöver du som ska utföra, bevaka eller vara tillståndsansvarig ha rätt utbildning. Med en utbildning i heta arbeten skapar du en säker arbetsmiljö och uppfyller samtidigt försäkringsbolagens krav.

Heta arbeten är ett samlingsnamn för olika brandfarliga arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på heta arbeten som kräver rätt utbildning
svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Vår utbildning utförs av certifierade instruktörer. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat från Brandskyddsföreningen som är giltigt i fem år i både Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du kan också få ditt utbildningsbevis registrerat i ID06 kompetensdatabas.

Ur innehållet

 • Avsnitt 1. Lagar och försäkringsvillkor
 • Avsnitt 2. Organisation och ansvar. Säkerhetsregel 0
 • Avsnitt 3. Brandkunskap
 • Avsnitt 4. Tillstånd. Säkerhetsregel 1 och 2
 • Avsnitt 5. Riskbedömning vid Heta Arbeten
 • Avsnitt 6. Förebyggande brandskydd. Säkerhetsregel 3 till 7
 • Avsnitt 7. Släckredskap teori samt praktisk övning. Säkerhetsregel 8
 • Avsnitt 8. Säker gashantering och larmning. Säkerhetsregel 9 och 10
 • Avsnitt 9. Tätskikt tak/balkong. Säkerhetsregel 11 till 13
 • Avsnitt 10. Sammanfattning och repetitionsfrågor
 • Avsnitt 11. Certifiering
Svetsare med svetshjälm, skyddshandskar och varselkläder som svetsar.

Gör en intresseanmälan