Målgrupp

Användare av hörselskydd, arbetsmiljöansvariga. Inga förkunskaper krävs.

Målsättning

Deltagaren får kunskap om:

  • lagar, standards och regler för arbete i bullriga miljöer
  • risker vid arbete i buller
  • fysiska effekter av buller

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen
  • Riskbedömning och riskanalys
  • Definitioner av buller och hur det uppstår
  • Viktiga faktorer för att välja rätt hörselskydd
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan