Alla som tillverkar eller bygger ihop maskiner har krav på sig att kontrollera och dokumentera säkerheten. Vi ger support vid riskbedömning av maskiner och utrustning enligt Maskindirektivet.

Lagstiftning/AFS

  • 2006/42/EG
  • AFS 2008:3
Utbildning inom maskinsäkerhet rörande Maskindirektivet

Gör en intresseanmälan

[hubspot type=form portal=5228550 id=1df71298-1a89-48e7-a795-2e2e821f9b5e]