Målgrupp

Företag inom bygg, anläggning och industri.

En process i fyra steg

  1. Undersökning.
  2. Riskbedömning.
  3. Handlingsplan.
  4. Uppföljning.

Ur innehållet

  • Vilka kända och okända risker finns i arbetsmiljön?
  • Finns rätt personlig skyddsutrustning tillgänglig?
  • Är skyddsutrustningen utprovad för enskilda användare?
  • Finns det instruktioner för hur skyddsutrustningen ska användas?
  • Har användarna rätt utbildning  för skyddsutrustningen?
Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan