Vi verifierar ditt företags faktiska lagefterlevnad gentemot AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter riksinventeringen får du en rapport med observerade brister samt förslag till åtgärder.

Den stora skillnaden mot en Arbetsmiljöinventering är att vi verifierar företagets faktiska lagefterlevnad gentemot ”AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Lagstiftning/AFS

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
SAM-screening

Gör en intresseanmälan