Kursen lär dig att med t.ex vid service eller inspektion, på ett säkert sätt i slutna utrymmen för att undvika olyckor.

Kursen är främst teoretisk men vi testar enklare utrustning praktiskt.

Ur innehållet

  • Föreskrifter
  • Riskbedömning
  • Utrustning
  • Enklare Kemikaliehantering och mätning
  • Organisation
  • Arbetstillstånd
  • Tillträdestillstånd
  • Säker avställning (bryt och lås)
  • Räddningsplan
  • Luckvaktsuppgifter
utbildning slutna utrymmen

Gör en intresseanmälan

[hubspot type=form portal=5228550 id=3e2d1f31-3fa8-4598-a7a6-c91efdaa77ef]