Vi hjälper dig med support och stöd i att bygga upp och implementera SAM-dokumentation samt säkerställa att du och ditt företag får rätt kompetens inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Genom att regelbundet undersöka din arbetsmiljö hittar du risker. Sedan skall du bedöma och värdera risken och göra en åtgärdsplan för riskerna. Kontinuerligt behöver du kontrollera och följa upp att åtgärderna haft önskad effekt.

Lagstiftning/AFSar:

  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Gör en intresseanmälan