Varför tillpassningstest?

Undersökningar visar att många användare av andningsskydd utsätts för läckage. Anledningen till detta är många, bland annat:

  • Bristande utbildning
  • Felaktigt handhavande
  • Felaktig förvaring
  • Trasiga filter

Detta leder till onödiga sjukskrivningar och höga kostnader och i värsta fall allvarliga tillbud.

Genom att genomföra kvantitativt tillpassningstest så säkerställs att skyddet passar både individ, arbetsuppgift och är rätt för den miljö det används i. Dessutom får användaren information om hur skyddet skall användas och förvaras då det inte används. Det ges också möjlighet att byta ut felaktiga delar.

Hur går det till?

Vi genomför ett s.k. kvantitativt test med hjälp av en PortaCount, där vi mäter maskens skyddsfaktor. Testmetoden rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Under testet genomförs ett antal övningar för att efterlikna rörelser som man gör under arbetsdagen. Efter testet erhålls en dokumentation som visar värdena. Dokumentationen sparas och kan användas vid t.ex. en arbetsmiljöinspektion.

För personal som arbetar med asbestsanering är det obligatoriskt att genomföra tillpassningstest och kunna visa upp dokumenterat resultat.

Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan