Alla Tjänster

Tjänster

Tjänster
Hantverkare i tröja med profiltryck.

Profilering

Stärk ditt varumärke på ett enkelt sätt!

Bli mer professionell och låt skyddsutrustning och arbetskläder vara en del av ditt företags marknadsföring och kommunikation.

Tjänster
Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Identifiera riskerna på er arbetsplats

Alla tjänar på en trygg och säker arbetsplats. Färre olyckor på arbetsplatsen innebär kostnadsbesparingar i form av mindre sjukfrånvaro och mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning. Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi påvisar riskmoment och kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan. Självklart gör vi även en uppföljning så vi säkerställer att åtgärderna får önskad effekt.

Tjänster
Rätt handske på jobbet

Rätt handske på jobbet

Att ha tillgång till rätt handskar med rätt skydd för arbetsmiljön ökar tryggheten för dina medarbetare och sänker kostnaderna för företaget. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.