Bygg & anläggning
Formgjutna hörselproppar

Formgjutna hörselproppar

Vi hjälper dig att individanpassa hörselproppar för bra komfort och användarvänlighet.

Industri
Utbildning inom maskinsäkerhet rörande Maskindirektivet

Maskinsäkerhet

Vi kan hjälpa dig att följa Maskindirektivet och CE-märkning.

Bygg & anläggning
Riskbedömning av kemikalier

Riskbedömning av kemikalier

Visste du att varje användare av kemiska produkter enligt lag har ett eget ansvar att bedöma vilka risker användningen kan medföra?

Bygg & anläggning
Vi utför mätningar av gränsvärden på din arbetsplats

Arbetsmiljömätning av gränsvärden

Vet du om din arbetsplats håller sig inom laglig nivå på alla föreskrivna punkter?

Bygg & anläggning
SAM-screening

SAM-screening

Vid en SAM-screening får du en omfattande genomlysning och riskinventering av just din verksamhet.

Bygg & anläggning
Arbetsmiljöinvetering

Arbetsmiljö-inventering

Vi gör en övergripande genomlysning och riskinventering av din verksamhet med hela den totala arbetsmiljön som utgångspunkt.

Bygg & anläggning

Arbetsmiljörelaterad riskbedömning

Vi hjälper dig med arbetsmiljörelaterade riskbedömningar och analyser samt utredningar av olyckor och tillbud.

Bygg & anläggning
Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att hålla en säker arbetsmiljö.

Bygg & anläggning
Personer i skyddshjälm och varselkläder på byggarbetsplats.

Riskbedömning personlig skyddsutrustning

Med en riskbedömning får du en säkerhetsgenomgång av företaget där vi pekar ut riskområden, kommer med förslag på åtgärder i en handlingsplan samt uppföljning så vi kan säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.

Bygg & anläggning
Rätt handske på jobbet

Rätt handske på jobbet

Att ha tillgång till rätt handskar med rätt skydd för arbetsmiljön ökar tryggheten för dina medarbetare och sänker kostnaderna för företaget. Vår unika analysmetod bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Tjänster
Bägare med kemisk vätska.

Rätt kemskydd på jobbet

Kemikalier kan orsaka allvarliga skador och det är viktigt att känna till vilka kemiska risker som finns för att skapa en säker arbetsmiljö.

Bygg & anläggning
tillpassningstest andningsskydd

Tillpassningstest av andningsskydd

Genom att genomföra ett tillpassningstest så säkerställer vi att skyddet passar dig och inte utsätts för läckage och ger rätt skydd.